سئوالات داغ

 این سئوالات تقریبا هر روز ازما پرسیده می شود.

1- آیا همسریابی انجام می دهید ؟آیا موردی برای صیغه معرفی میکنید؟ 

پاسخ تمامی این سئوالات خیر است

2- آیا سایت های همسر یابی  قانونی هستند ؟آیا از طرف سازمان یا اداره ای دولتی این سایتهای همسریابی فعالیت دارند ؟

پاسخ تمامی این سئوالات خیر است

Comments are closed.